Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR1301 - Vår 2005

Eksamen avholdes torsdag 19. mai 2005 i seminarrom 167, PA Munchs hus, kl. 14-16. Alle kandidater møter kl. 14. Sensor er prof. Birte Stengaard.

3. mai 2005 02:00

Eksamensoppmeldte studenter som ikke følger undervisningen, besvarer skriftlig følgende oppgave over Maria Judite de Carvalhos novelle Um diário para Saudade: "Um resumo do conto".

Resyméet skal skrives på portugisisk og ha et omfang på inntil 2 normalsider på PC (halvannen linjeavstand). Det leveres senest 20. april i konvolutten på kontordør 308 i Niels Treschows hus (3. etasje), eller sendes, med samme innleveringsfrist, som brev til: Anne Sletsjøe, ILOS, Pb. 1003 Blindern, 0315 Oslo.

29. mars 2005 02:00

Undervisningsplan for semesteret (ukeoversikt) ligger nå i konvolutt på dør 308, NT hus. Planen blir også delt ut på første undervisningstime.

21. jan. 2005 01:00