Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR1301 - Vår 2006

Ved muntlig eksamen får kandidaten lese et kort utdrag fra en pensumtekst. Deretter samtaler eksaminator og eksamenskandidat, på portugisisk, om utdraget og om teksten det er hentet fra. Prøven varer normalt i 10-15 minutter.

2. mai 2006 16:10

Eksamenskonsulent Mons Vedøy sender ut plan for muntligeksamen til kandidatene på e-post senest én uke før eksamensdagen 9.5.

20. apr. 2006 13:15