Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR1304 - Høst 2005

Kandidatlisten til muntligeksamen er nå lagt ut her på emnesiden. Listen henges også opp på oppslagstavlen utenfor eksp. kontoret i 7. etg. NT

14. nov. 2005 15:48

Obligatorisk innlevering Eksamensmeldte studenter som ikke følger undervisningen, må innen 19. oktober skrive et resyme av Carlos Drummond de Andrades novelle "O gerente". Resyméet skal skrives på portugisisk og være på 1 - 2 pc-sider. Det sendes elektronisk til anne.sletsjoe@ilos.uio.no, som så, elektronisk, gir den enkelte tilbakemelding på om innleveringen er godkjent.

19. sep. 2005 12:42

NYTT ROM: HARRIET HOLTERS HUS ROM 041!

31. aug. 2005 09:29