Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR1504 - Høst 2004

Alle eksamensklarerte kandidater må møte til muntlig eksamen kl. 13 i sem. 167 PAM, fredag 26. november.

24. nov. 2004 01:00

MUNTLIG EKSAMEN 26. NOVEMBER vil foregå fra kl. 13 i sem.rom 167 PAM.

17. nov. 2004 01:00

Alle som skal ta eksamen i høst, men som ikke følger forelesningene, må OMGÅENDE ta kontakt med anne.sletsjoe@kri.uio.no for å avtale obligatorisk muntlig eller skriftlig tekstpresentasjon. Kun studenter som har holdt/innlevert en slik presentasjon og fått den godkjent, kan gå opp til eksamen!

27. okt. 2004 02:00