Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Lærebøkene Jorge Caldeira e Outros: Viagem pela História do Brasil og Faraco & Moura: Literatura brasileira fås i Akademika. Det leses utdrag fra begge bøker. Nærmere opplysninger om pensumomfanget gis i første undervisningstime.

Publisert 7. mars 2005 21:19