Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 20. feb. 2008 12:34

Skriftlig kvalifiseringsoppgave:

Oppgave 5 (ligger på semestersiden) skal leveres 12.3 innen kl. 12 som vedlegg i Word til Kåre Nilsson (kare.nilsson@getmail.no)

Publisert 7. jan. 2008 13:51

Undervisningsplan for våren 2008:

Uke 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15: Gjennomgang av oppgavetekster (to uker for hver tekst)

Uke 16: Muntlige presentasjoner

Uke 17: Kommentarer og oppsummering

Oppgavetekstene vil bli lagt ut elektronisk på semestersiden i løpet av uke 2.

Publisert 7. jan. 2008 13:44

Viktig: tidspunkt for undervisning er flyttet på grunn av kollisjon med annet emne. Ny tid: onsdager 14.15-16 i Vilhelm Bjerknes hus seminarrom C311