Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR2101 - Vår 2011

Undervisning tirsdag 15.februar blir dessverre avlyst pga sykdom.

14. feb. 2011 09:06

Alle skal velge temaet til de obligatoriske oppgavene så snart som mulig. Presentasjon av temaene og datoene står i Fronter. Der finner dere også info om hvilke temaer som allerede er valgt.

30. jan. 2011 20:42

Til første undervisningstime skal alle planlegge en presentasjon av seg selv. Velg selv om dette skal være skriftlig eller muntlig.

29. des. 2010 10:53