POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i å bruke korpora i studier av portugisisk, og lærer deg nytten av empiriske studier, dvs. observasjon av varianter av autentiske tekster: dialog, nyhet, blogg, litteratur, bokomtale, intervju, osv. fra forskjellige land der man snakker portugisisk. Ved å lære å bruke en portugisisk korpustjeneste vil du lære mye om ordbruk, grammatikk og forskjellige tekster og sjangere.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne har du tilegnet deg:

  • Dypere kjennskap til sider ved portugisisk ved hjelp av korpora
  • Kunnskap om grammatiske fenomener i portugisisk, særlig morfologi, tempusbruk og aspekt
  • Kunnskap om hvordan referanse til følelser, kropp og utseende kommer til uttrykk på portugisisk
  • Ferdigheter i å søke i korpus
  • Kunnskap om de vanligste problemene i forbindelse med korpus

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Har du ikke studieplass ved Universitetet i Oslo? Søk om plass på våre studieprogrammer!

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever at du har enten POR1101 – Portugisisk språk 1 eller POR1102 – Portugisisk språk 2 eller tilsvarende kunnskap.

Undervisning

Seminar, 2 timer per uke i 14 uker. 28 timer til sammen.

Obligatorisk aktivitet:

  • Tre kvalifiseringsoppgaver som omhandler korpora. Detaljer vil du få av lærer i starten av semesteret. 

Du må få godkjent de obligatoriske aktivitetene av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktivitene må også være godkjent i samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Kandidatene har lov til å bruke skriftlige hjelpemidler (bøker, ordbøker, utskrifter, egne notater eller lignende) og kalkulator under eksamen. I tillegg har de tilgang til hele nettet, og anbefales å bruke følgende nettside: http://www.linguateca.pt/

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Portugisisk (hovedsakelig) og norsk