Sensorveiledninger og tidligere eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!

Eksamensoppgaver Sensorveiledninger
 

Høst 2021 utsatt

Høst 2021

Høst 2019 Høst 2019
Vår 2018  

 

Publisert 6. nov. 2019 15:33 - Sist endret 4. feb. 2022 16:16