Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR2303 - Høst 2004

UNDERVISNINGEN I POR2303 HØSTEN 2004 ER AVLYST. EMNET BLIR SATT OPP PÅ NYTT VÅREN 2005.

18. aug. 2004 02:00

Pensum velges fritt i samråd med faglærer. Som grunnlag for høstens undervisningstimer har faglærer valgt tekster som diskuterer Brasil som multirasialt samfunn fra 1500-tallet og til vår egen tid. Endelig tekstutvalg vil foreligge i uke 32.

Til første undervisningstime må alle ha lest Pero Vaz de Caminha: "Carta a El Rei D. Manuel". Teksten kan lastes ned fra http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/carta.html

26. juli 2004 02:00

Muntlig eksamen: 3. desember.

5. juli 2004 02:00