Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR2303 - Vår 2005

Kurset avlyses vår 2005 på grunn av for få påmeldte. Eksamensoppmeldte bes ta kontakt med anne.sletsjoe@kri.uio.no for godkjenning av pensum.

14. jan. 2005 01:00