Dette emnet er nedlagt

For at det skal kunne …

For at det skal kunne settes opp en endelig temaplan for de ulike seminartimene, må alle som skal delta i høstens undervisning velge pensumverk alt i begynnelsen av semesteret. Bruk derfor noe av sommerferien til å tenke på pensumlisten !

Tekst som må leses før første undervisningstime ligger i konvolutt på kontordør 308 (Anne Sletsjøes kontor)i 3. etasje, NT hus.

Merk: TID OG STED FOR KURSET ER ENDRET TIL: onsdager kl. 10.15 - 12 i Grupperom 6, Georg Sverdrups hus.

Anne Sletsjøes treffetid er flyttet til onsdager kl. 12 - 13, kontor 308 NT hus.

Publisert 7. mars 2005 21:24 - Sist endret 8. apr. 2005 00:59