Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR2305 - Høst 2004

For at det skal kunne settes opp en endelig temaplan for de ulike seminartimene, må alle som skal delta i høstens undervisning velge pensumverk alt i begynnelsen av semesteret. Bruk derfor noe av sommerferien til å tenke på pensumlisten !

Tekst som må leses før første undervisningstime ligger i konvolutt på kontordør 308 (Anne Sletsjøes kontor)i 3. etasje, NT hus.

Merk: TID OG STED FOR KURSET ER ENDRET TIL: onsdager kl. 10.15 - 12 i Grupperom 6, Georg Sverdrups hus.

Anne Sletsjøes treffetid er flyttet til onsdager kl. 12 - 13, kontor 308 NT hus.

7. mars 2005 21:24

Gjesteforelesning i portugisisk førstkommende fredag 22.10. kl. 14.15-16 i sem. 454 PAM

Diana Santos: Portuguese corpora on-line: how can a student of Portuguese profit from them? (forelesning på engelsk med eksempler fra portugisisk.)

20. okt. 2004 02:00