Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

6 romaner

Det velges 1 verk fritt fra 6 av følgende forfatterskap:

Angola

 • José Luandino Vieira
 • Pepetela
 • José Eduardo Agualusa

Moçambique

 • Ungulani Ba Ka Khosa
 • Paulina Chiziane
 • Mia Couto
 • Suleiman Cassamo

Guiné-Bissau

 • Filinto de Barros

Cabo Verde

 • Germano Almeida
 • Manuel Lopes

Alternativt velges 4 verk fra disse og 2 verk fritt fra andre forfatterskap. Hver av de 4 nasjonallitteraturene (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau og Cabo Verde) må være representert.

For studenter som er registrert på emnet, finnes tekster av følgende forfattere til utlån i KRIs afrikanske, portugisiskspråklige emnebibliotek:

 • José Luandino Vieira
 • Pepetela
 • José Eduardo Agualusa
 • Ungulani Ba Ka Khosa
 • Paulina Chiziane
 • Mia Couto
 • Suleiman Cassamo
 • Filinto de Barros
 • Germano Almeida
 • Manuel Lopes UHS har en rekke andre skjønnlitterære tekster fra disse litteraturene, i tillegg til verk om kultur- og samfunnsforhold. Se Bibsys-oversikt over tilgjengelige portugisiskspråklige afrikanske tekster og realiaverk

Publisert 7. mars 2005 21:24