Dette emnet er nedlagt

POR2305 h�st 04

 

Planen tar utgangspunkt i et integrert undervisningsopplegg mellom POR2301, POR2304 og POR2305. Antall deltakere, valg av emne og valg av pensumtekster vil avgj�re innholdet i de timene som i oversikten under er merket �Tekstseminar�. Hovedprinsippet vil likevel v�re at det til hver uke velges et felles tema som s� belyses gjennom pensumverk fra henholdsvis Portugal, Brasil og det lusofone Afrika.

 

F�rste og annen undervisningsuke er introduksjonstimer, der grunnprinsipper for prosa- og lyrikkanalyse gjennomg�s. I l�pet av disse to ukene m� alle sette opp et pensum innen det emnet de har valgt. Endelig program for undervisningsukene 4 til 15 vil foreligge i uke 3.

 

 

 

1 �������� 16. august ������� Introduksjon/prosa�������

 

2 �������� 23. august ������� Introduksjon/lyrikk�������

 

3������� 30. august ������� Leseuke

 

4 �������� 6. september���� Tekstseminar

 

5 �������� 13. september�� 1. obligatoriske innlevering/skriveuke����

 

6 �������� 20. september�� Tekstseminar/gjennomgang innleveringer����������

 

7 �������� 27. september�� Leseuke

 

8��������� 4. oktober ������� Tekstseminar���

 

9 �������� 11. oktober������ Tekstseminar���

 

10 ������ 18. oktober������ 2. obligatoriske innlevering/skriveuke����

 

11 ������ 25. oktober������ Tekstseminar/gjennomgang innleveringer����������

 

12 ������ 1. november���� Gruppearbeid (ikke undervisning)���������

 

13 ������ 8. november���� Tekstseminar/gjennomgang gruppearbeid����������

 

14 ������ 15. november �� Tekstseminar���

 

15 ������ 22. november �� Tekstseminar

 

16 ������ 29. november��� Oppsummering/eksamensforberedelse

 

Eksamen: 10. desember������