Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Anne Sletsjøe  (kontaktinformasjon)   Faglærer
Åshild H. Bøhmer  (kontaktinformasjon) Mandag og torsdag 13.30-14.30 (rom 822 NT)   Studiekonsulent
Publisert 24. apr. 2006 21:09 - Sist endret 31. juli 2006 17:03