Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

For tekstutvalg i det enkelte undervisningssemester, se detaljert undervisningsplan på semestersiden.

6 romaner

Det velges 1 verk fritt fra 6 av følgende forfatterskap:

Angola

 • José Luandino Vieira
 • Pepetela
 • José Eduardo Agualusa

Moçambique

 • Ungulani Ba Ka Khosa
 • Paulina Chiziane
 • Mia Couto
 • Suleiman Cassamo

Guiné-Bissau

 • Filinto de Barros

Cabo Verde

 • Germano Almeida
 • Manuel Lopes

Alternativt velges 4 verk fra disse og 2 verk fritt fra andre forfatterskap. Hver av de 4 nasjonallitteraturene (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau og Cabo Verde) må være representert.

10 dikt

Det velges 1 dikt fra hver av følgende lyrikere (1 dikt = minimum 14 linjer):

Det velges 1 verk fritt fra 6 av følgende forfatterskap:

Angola

 • Agostinho Neto
 • Maria Alexandre Dáskalos
 • Paula Tavares

Moçambique

 • José Craveirinha
 • Noémia de Sousa
 • Rui Knopfli

Guiné-Bissau

 • Vasco Cabral
 • Odete Semedo
 • Tony Tcheka

Cabo Verde

 • Jorge Barbosa

UHS har en rekke andre skjønnlitterære tekster fra disse litteraturene, i tillegg til verk om kultur- og samfunnsforhold. Se Bibsys-oversikt over tilgjengelige portugisiskspråklige afrikanske tekster og realiaverk

Publisert 4. jan. 2006 13:50 - Sist endret 5. jan. 2006 12:09