Dette emnet er nedlagt

Semesterside for POR2305 - Vår 2009

NB: Undervisningsplanen er endret.

14. jan. 2009 16:14

Undervisningen fordeles på 2 uker, se undervisningsplanen for nærmere informasjon.

18. des. 2008 14:40