Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Obligatorisk pensum:

  • Stengaard, Birte: Vulgærlatinske tekster, (kompendium).

Publisert 26. mars 2012 06:58 - Sist endret 22. mai 2012 17:36