Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

  • Stengaard, Birte: Vulgærlatinske tekster (gjøres tilgjengelig på Fronter).
  • Ytterligere tekster etter nærmere avtale med faglærer.

 

 

Publisert 9. mai 2014 14:37