Dette emnet er nedlagt

POR4102 – Portugisisk sosiolingvistikk

Kort om emnet

En innføring i sosiolingvistisk teori, herunder flerspråklighet, med spesiell relevans for den portugisisktalende verden. Et pensum på 500 – 1000 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Innsikt i sosiolingvistiske forhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad.

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning. Undervisningen kan være felles med SPA4102 – Spansk sosiolingvistikk (nedlagt).

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt og skrives på portugisisk. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er lagt ned.

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk