Dette emnet er nedlagt

POR4105 – Portugisisk lingvistisk historiografi

Kort om emnet

Innføring i språkvitenskapens historie med hovedvekt på beskrivelser på og av portugisisk. Et pensum på 500 – 1000 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Innsikt i portugisisk lingvistisk historiografi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En bachelorgrad.

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning. Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning. Undervisningen kan være felles med SPA4105 – Spansk lingvistisk historiografi (nedlagt).

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Portugisisk, spansk, engelsk eller norsk