Dette emnet er nedlagt

POR4111 – Brasiliansk portugisisk

Kort om emnet

En oversikt over språkforholdene i Brasil, herunder dialektologi. Et pensum på 500 - 1000 sider settes opp i samråd med faglærer. Også språklig studium av tekster kan inngå, og emnet kan derfor med fordel kombineres med et litteraturemne med pensumvekt på brasiliansk litteratur.

Hva lærer du?

En oversikt over språkforholdene i Brasil, herunder dialektologi. Et pensum på 500 - 1000 sider settes opp i samråd med faglærer. Også språklig studium av tekster kan inngå, og emnet kan derfor med fordel kombineres med et litteraturemne med pensumvekt på brasiliansk litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En bachelorgrad.

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk