Dette emnet er nedlagt

POR4113 – Afrikansk portugisisk

Kort om emnet

En oversikt over språkforholdene i det portugisisktalende Afrika. Et pensum på 500 - 1000 sider settes opp i samråd med faglærer. Også språklig studium av tekster kan inngå, og emnet kan derfor med fordel kombineres med et litteraturemne med pensumvekt på afrikansk portugisiskspråklig litteratur.

Hva lærer du?

Innsikt i afrikanskportugisiske språkforhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En bachelorgrad.

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk