Dette emnet er nedlagt

POR4301 – Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i portugisiskspråklig middelalderlitteratur.

Hva lærer du?

Innsikt i portugisisk middelalderlitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til masterprogram i portugisisk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i portugisisk litteratur eller annet relevant bachelorprogram.

Anbefalte forkunnskaper

POR4101 – Portugisisk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper om portugisisk språkhistorie.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Muntlig eksamen foregår på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig.
Emnet har fått ny emnekode, POR4107

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk