Dette emnet er nedlagt

POR4303 – Portugisiskspråklig litteratur, 16.-18. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Valgfritt pensum innen perioder og genre og fra hele det portugisisktalende området. Et pensum på minimum ca. 500 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Innsikt i portugisiskspråklig litteratur fra renessanse til arkadisme.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergrad.

Anbefalte forkunnskaper

En bachelorgrad med fordypning i portugisisk.

Undervisning

Forelesninger og/eller selvstudium under veiledning. Deler av undervisningen vil være felles med POR2302. Pensum må ikke inneholde deler av pensum til POR2302 dersom dette emnet er avlagt tidligere.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt. Oppgaven på maks. 6 normalsider pluss bibliografi (en normalside = 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal skrives på portugisisk. Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

En bachelorgrad.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk