Dette emnet er nedlagt

POR4304 – Portugisiskspråklig litteratur, 13.-15. århundre

Kort om emnet

Valgfritt pensum innen perioder og genre. Et pensum på ca. 500 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Fordypning i den tidlige portugisiskspråklige litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

POR4101 – Portugisisk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper om portugisisk språkhistorie.

Anbefalte forkunnskaper

POR4301 – Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt. Oppgaven på maks. 6 normalsider pluss bibliografi (en normalside = 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal skrives på portugisisk. Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

En bachelorgrad.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk