Dette emnet er nedlagt

POR4305 – Portugisiskspråklig litteraturteori

Kort om emnet

Studium av littaraturteoretiske tekster skrevet på portugisisk eller om portugisiskspråklig litteratur. Et valgfritt pensum, ca. 500 – ca. 1000 sider fra aller perioder innen det portugisiskspråklige området legges opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Innsikt i den litteraturteoretiske tradisjonen innen det portugisiskspråklige området.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt. Oppgaven på maks. 6 normalsider pluss bibliografi (en normalside = 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal skrives på portugisisk. Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

En bachelorgrad.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk