Dette emnet er nedlagt

POR4308 – Portugisiskspråklig litteratur: Teater (16.-18. århundre)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av den portugisiske dramatradisjonen fra renessansen og til vår egen tid. En vesentlig del av tekstene er hentet fra det 16. århundre, som er den periode da portugisisk teater hadde sin ”gullalder” og største innflytelse på den iberiske dramatradisjonen.

Tekstutvalget omfatter imidlertid også dramatikere fra perioder i den portugisiske teaterhistorien som tradisjonelt har vært omfattet med mindre interesse.

Hva lærer du?

Du skal bli i stand til å foreta en analyse av dramatiske tekster fra ulike perioder, anvende et relevant begrepsapparat og sette tekstene inn i en større kulturhistorisk sammenheng.

Tekstutvalget omfatter så vel folkelige farser som religiøse og historiske skuespill. Skuespillene fra det portugisiske renessanse- og barokkteateret har fortsatt mange av middelalderteaterets kjennetegn, og de representerer en rekke språklige utfordringer.

Emnet vil dermed også gi deg en bedre forståelse av portugisisk språk fra tidligere perioder, en større innsikt i den lusofone og iberiske kulturhistorien og bedre din evne til å uttrykke deg på portugisisk skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og/eller selvstudium under veiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 dager som gis av faglærer etter kursets slutt. Oppgaven på maks. 6 normalsider à 2300 tegn. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skrives på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Leseemne

Eksamen

Emnet er et leseemne som studenten kan avlegge eksamen i hver høst og vår avhengig av undervisningskapasitet.