Dette emnet er nedlagt

POR4316 – Portugisiskspråklig lyrikk (16.-21. århundre)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av portugisiskspråklig lyrikk fra renessansen og til vår egen tid.

I forhold til lyrikkstudiet på lavere nivå representerer emnet en periodisk utvidelse som klarere vinkler det mot studiet av tidlige portugisiske og brasilianske tekster. Emnet har et obligatorisk utvalg av tekster fra 16.-18. århundre og en valgfri del som omfatter perioden fra 19. århundre og til vår egen tid.

I den valgfrie delen av pensum kan tekstene velges fritt fra hele det portugisiskspråklige området.

Hva lærer du?

Du skal bli i stand til å foreta en analyse av ulike typer lyriske tekster, anvende et relevant begrepsapparat og sette tekstene inn i en større kulturhistorisk sammenheng. Såvel teoretisk som periodisk representerer emnet en fordypning i studiet av lyriske tekster fra det lusofone området.

Du skal, som en obligatorisk del, forholde deg til lyriske tekster fra renessanse, barokk og nyklassisisme, noe som fordrer utvidede litteraturteoretiske, litteraturhistoriske og språklige kunnskaper. Emnet vil dermed også gi deg en bedre forståelse av portugisisk språk fra tidligere perioder, en større innsikt i den lusofone kulturhistorien, og bedre din evne til å uttrykke deg på portugisisk skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

Fra og med våren 2014 gis undervisningen felles med POR2316 – Portugisiskspråklig lyrikk (19. og 20. århundre) (nedlagt). Den består av 2 timer seminar i 14 uker, med innlagte skrivepauser.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 6 sider (à 2300 tegn) og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Besvarelsen skal utformes i henhold til gitte normer.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamens besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisningsspråk

Portugisisk