Dette emnet er nedlagt

POR4320 – Portugisiskspråklige essays, 18.-21. århundre

Kort om emnet

Valgfritt pensum innen perioder og fra hele det portugisisktalende området. Et pensum på minimum ca. 1000 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Innsikt i portugisisk og brasiliansk essaytradisjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergrad.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i portugisisk.

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt. Oppgaven på maks. 6 normalsider pluss bibliografi (en normalside = 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal skrives på portugisisk. Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Portugisisk