Dette emnet er nedlagt

POR4321 – Portugisiskspråklig oppdagelseslitteratur / reisedagbøker, 16.-18. århundre

Kort om emnet

Introduksjon til den rike portugisiskspråklige litteraturen fra de store oppdagelsenes tid. Tekstutvalget omfatter utdrag fra de mest kjente beretningene om portugisernes møte med fremmede folk og land i Afrika, Asia og Amerika og gir øyenvitneskildringer av utfordringene de siden måtte overkomme da de skulle etablere seg under fremmede himmelstrøk. Forfatterne er dels sjøfarere og representanter for den verdslige myndighet, dels representanter for ulike religiøse ordener. Jesuittenes brevsamlinger representerer her en særlig verdifull kilde til informasjon fra de første årene i Brasil.

Hva lærer du?

Du skal bli i stand til å lese og vurdere ulike typer eldre dokumentarisk litteratur. Forfatterne gir dels en inngående skildring av natur, levekår, folkegrupper og skikker inntil da ukjente for europeerne, dels beskriver de moralske, teologiske og administrative konflikter i kjølvannet av den hvite, katolske manns krav på herredømme. Tekstene er skrevet over en 300-årsperiode og gjenspeiler dermed også utviklingen i portugisernes oversjøiske aktiviteter og deres holdning til den opprinnelige befolkningen i områdene over et lengre tidsrom. Emnet vil gi deg innsikt i et broget kapittel i Portugals og Brasils kulturelle og politiske historie, større forståelse for dagens konflikter og bedre din evne til å uttrykke deg på portugisisk skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i portugisisk språk og litteratur eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 dager som gis av faglærer etter kursets slutt. Oppgaven på maks. 6 normalsider à 2300 tegn. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skrives på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Leseemne

Eksamen

Emnet er et leseemne som studenten kan avlegge eksamen i hver høst og vår avhengig av undervisningskapasitet.