Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i russisk grammatikk (lydsystem, morfologi, setningsbygning) med sikte på aktiv beherskelse. I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretiske forståelse.

Emnet er beregnet på studenter uten forkunnskaper i russisk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du kunnskap om alfabetet, lydsystemet, uttalereglene og de mest grunnleggende grammatiske konstruksjonene i russisk
  • har du innsikt i kasussystemet og verbbøyningssystemet,
  • kan du redegjøre for substantiv, adjektiv og pronomen i alle kasus entall og flertall, tallord i nominativ/akkusativ og tidsuttrykk,
  • kan du redegjøre for verb i infinitiv, presens, preteritum, futurum, samt hovedreglene for aspektbruk og bevegelsesverb,
  • kan du skrive russisk med håndskrift og på datamaskin med russisk tastaturoppsett,
  • befinner du deg på nivå A1 (begynnernivå) i det felles europeiske rammeverket for språk.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS1110 – Grunnkurs i russisk (nedlagt)

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Undervisningen består av 4 timer forelesning (2 dobbeltimer i uken) og 4 timer seminar (to dobbeltime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av semesteret avlegges 3 skriftlige prøver (kvalifiseringsoppgaver) i Canvas, som er universitetets digitale læringsplattform, og 3 muntlige prøver (kvalifiseringsoppgaver) i Zoom.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

De obligatoriske aktivitetene må godkjennes før eksamen. Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Eksamen består av to deler: en skriftlig hjemmeeksamen på to timer og en muntlig eksamen. Den skriftlige delen teller 30% og muntlig teller 70% mot den samlede karakteren. Resultatet for skriftlig eksamen vil foreligge før muntlig eksamen gjennomføres. Alle eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Norsk og russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretning russisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk