Semesterside for RUS1101 - Vår 2011

Nå har jeg lagt løsningsforslag til alle oppgavene i fronter.

12. mai 2011 17:55

Torsdag 12. mai konsentrerer vi oss om følgende oppgaver: 16.13.1: a, b, d, i, m, r, v, cc, gg, hh; 17.7.1: a, f, k, u, v; 18.5.1: a, b, c, f, j, s, v; 19.10.1: a, b, d, n, v, aa, å; 20.8.1: a, b; 20.8.2: b, c, e, n; 20.8.3: j, k, l, m, n, o; 21.2.1: hele; 21.2.4: c, d, e, f, g, j, p; 21.2.5: hele; 21.2.8: c, u, ff; 21.2.9: i, l, m.

5. mai 2011 11:52

Torsdag 5. mai gjør vi spesielt følgende oppgaver: 11.6.1: hele; 12.6.1: a, b, s, u, y; 13.6.1: a, b, e, k, o, w; 14.8.1: a, b, h, l, n, q, t, cc, ee, ii, nn, tt, vv; 15.6.1: a, k, o, r, v; 15.6.2: a, b, i, j, k, l, t, w.

3. mai 2011 18:17