Beskjeder

Publisert 12. mai 2011 17:55

Nå har jeg lagt løsningsforslag til alle oppgavene i fronter.

Publisert 5. mai 2011 11:52

Torsdag 12. mai konsentrerer vi oss om følgende oppgaver: 16.13.1: a, b, d, i, m, r, v, cc, gg, hh; 17.7.1: a, f, k, u, v; 18.5.1: a, b, c, f, j, s, v; 19.10.1: a, b, d, n, v, aa, å; 20.8.1: a, b; 20.8.2: b, c, e, n; 20.8.3: j, k, l, m, n, o; 21.2.1: hele; 21.2.4: c, d, e, f, g, j, p; 21.2.5: hele; 21.2.8: c, u, ff; 21.2.9: i, l, m.

Publisert 3. mai 2011 18:17

Torsdag 5. mai gjør vi spesielt følgende oppgaver: 11.6.1: hele; 12.6.1: a, b, s, u, y; 13.6.1: a, b, e, k, o, w; 14.8.1: a, b, h, l, n, q, t, cc, ee, ii, nn, tt, vv; 15.6.1: a, k, o, r, v; 15.6.2: a, b, i, j, k, l, t, w.

Publisert 1. mai 2011 12:20

Til torsdag gjør dere oppgavene til kapitlene om nominativ, lokativ, akkusativ (uten og med preposisjon), samt genitiv uten preposisjon.

Publisert 15. apr. 2011 14:04

28. april gjennomgår vi oppgavene til kap. 32 i læreboka. 29. april gjennomgår vi lokativ, akkusativ og genitiv. 6 mai: genitiv, dativ og instrumentalis. Siste undervisningstime 13. mai bruker vi til repetisjon ved å gjennomgå eksamen fra 2010 (lagt i Fronter).

Publisert 1. apr. 2011 18:15

Uke 14 avlyses Nordenstams forelesninger. 14. april gjennomgår vi oppgaver om prefigerte bevegelsesverb. 15. april gjennomgår vi adverb og pronomen (forelesninger er lagt i fronter).

Publisert 30. mars 2011 22:28

Forelesningen 31. mars kl. 12.15 avlyses på grunn av sykdom. Jeg håper jeg er på bena igjen fredag, og regner med normal undervisning da. Da gjennomgår vi oppgaver til uprefigerte bevegelsesverb og begynner på oppgavene til prefigerte bevegelsesverb.

Publisert 24. mars 2011 16:21

Fredag 15. april gjennomgår vi pronomen og adverb (forelesning 22-26 i Fronter).

Publisert 24. mars 2011 15:52

Torsdag 7. april og fredag 8. april blir det ingen forelesning med Nordenstam.

Publisert 17. mars 2011 17:51

Neste uke gjør vi oppgavene til kap. 26 og 27 i læreboka. I forelesningene fortsetter vi med bevegelsesverb (forelesningsnotater er nå lagt i Fronter).

Publisert 14. mars 2011 15:05

Torsdag 17. mars gjør vi oppgavene fra kap. 24 og 25.

Publisert 10. mars 2011 12:42

Alle kvalifiseringsoppgavene er godkjent.

Publisert 8. mars 2011 12:10

Torsdag 15.15-17 (merk tidspkt!) gjennomgår vi oppgavene s. 139, samt kvalifiseringsoppgaven.

Publisert 2. mars 2011 09:59

Pga. åpen dag ved universitetet må undervisningen 10. mars flyttes fra kl. 12.15-14 til 15.15-17 Aud. 2 Sophus Bugges hus.

Publisert 25. feb. 2011 12:48

Neste fredag starter vi gjennomgåelse av aspektlæra (kap. 22-27) i læreboken. Vi gjør så langt vi kommer, dvs. vi rekker nok kap. 22, 23, 24, muligens litt av 25 - dette tilsvarer forelesning 15-17.

Publisert 24. feb. 2011 13:00

Neste uke gjør vi oppgavene til kap. 10, 30 og 31.

Publisert 21. feb. 2011 12:37

Fredag gjennomgår vi komparasjon av adjektiv (kap. 30)og tallord (kap. 31).

Publisert 21. feb. 2011 12:31

Torsdag gjennomgår vi følgende oppgaver: 9.6.2: de 5-6 første ordene, 9.6.3, 9.6.5, 9.6.9, 28.8.1, 28.8.2: 3-4 ord, 28.8.3, 28.8.4: a-e, 28.8.5, 28.8.6. 29.4.1, 29.4.3, 29.4.4, 29.4.5.

Publisert 11. feb. 2011 17:11

Neste torsdag gjennomgår vi oppgavene til kap. 6, 7 og 8. Fredag gjennomgår vi tredje deklinasjon, bøyning av etternavn, og gjør så langt vi kommer med adjektiv.

Publisert 7. feb. 2011 11:31

OBS! Delstudier i St. Petersburg, høsten 2011. Studenter som skal på utveksling til St. Petersburg i høstsemesteret 2011 må søke i søknadsweb (ikke studentweb) innen 15. februar 2011. Vår utvekslingsavtale heter: 6227 Russland (B) Voenmekh Baltic State Technical University (ILOS) 1 sem. Denne søknad er ikke bindende og søkerne skal få betinget opptak fra fakultetet ca. 1. mars. Det kreves bestått eksamen i RUS1101 (det gamle RUS1120) og RUS1102 (det gamle RUS1121). Vær oppmerksom på at deres norsk pass skal være gyldig til sommeren 2012. Studieoppholdet varer i tre måneder: fra 15. september til 15. desember. Dere skal følge tre kurs: to språklige kurs og ett områdekurs som tilsvarer fullt studium på 30 sp. ved UiO. Eksamen avlegges i St. Petersburg. Studenter som mottar lån og stipend får full støtte fra Lånekassen. Det vil komme mer informasjon på denne emnesiden og vi skal legge ut "Påmeldingsskjema" og "Praktiske opplysninge...

Publisert 6. feb. 2011 10:36

På oppgaveseminaret torsdag (NB som flyttes til KL 08.15), gjennomgår vi oppgaver fra kap 4 og 5 (konjunktiv og ordstilling). På fredag starter vi gjennomgåelse av substantivenes deklinasjoner (kap. 6-10). Vi gjennomgår så mye vi rekker og fortsetter evt. neste uke.

Publisert 6. feb. 2011 10:31

Husk gjesteforelesning om bruk av ordbok og russiske substantiv onsdag kl. 17.15-18 (aud. 2 SB). Det er ingen forutsetning at du var på den første timen.

Publisert 2. feb. 2011 14:04

Fredag 4. februar gjennomgår vi kap. 4 og 5 i læreboken. Forelesningsnotater er lagt i fronter.

Publisert 2. feb. 2011 13:57

Oppgaveseminaret 10. februar flyttes fra kl. 12.15 til 08.15-10 (aud. 2 Sophus Bugges hus).

Publisert 1. feb. 2011 17:01

Til dere som skal på gjesteforelesning onsdag kl. 17.15-18: Ta med Stor russisk-norsk orbok om du har den. Til dem som ikke har den, vil det bli delt ut kopier.