Torsdag 12. mai konsentrerer vi …

Torsdag 12. mai konsentrerer vi oss om følgende oppgaver: 16.13.1: a, b, d, i, m, r, v, cc, gg, hh; 17.7.1: a, f, k, u, v; 18.5.1: a, b, c, f, j, s, v; 19.10.1: a, b, d, n, v, aa, å; 20.8.1: a, b; 20.8.2: b, c, e, n; 20.8.3: j, k, l, m, n, o; 21.2.1: hele; 21.2.4: c, d, e, f, g, j, p; 21.2.5: hele; 21.2.8: c, u, ff; 21.2.9: i, l, m.

Publisert 5. mai 2011 11:52 - Sist endret 12. mai 2011 17:56