Beskjeder

Publisert 7. mai 2012 13:29

Det blir ekstratime tirsdag 29. mai kl. 12.15-14 seminarrom 9 PAM. Vi ser på oppgavene som er lagt i Fronter til denne timen.

Publisert 24. apr. 2012 18:18

I kasusgjennomgåelsen 26. april skal vi ikke gå gjennom alle de dokumentene som er lagt i Fronter. Vi skal se på noen enkelte fenomener i kasuslæra som vi ikke har sett på før. Dokument til dette er lagt i Fronter (32. Alle kasus). 3. mai gjennomgår vi eksamensoppgaven i RUS1101 fra 2011. Den er også lagt i Fronter.

Publisert 18. apr. 2012 17:37

26.04 gjennomgår vi resten av læreboken, dvs. kap. 11-21 (forelesninger er lagt i fronter). Mesteparten av dette materialet er kjent fra før, så vi skal kun ta opp viktige punkter.

Publisert 12. apr. 2012 16:16

19. april gjennomgår vi kap 31 og 32 i lærboka (tallord, pronomen og adverb). Forelesningsnotater er lagt i fronter (nr. 21-26).

Publisert 28. mars 2012 14:36

29. mars gjorde vi oss ferdige med bevegelsesverb. Deretter gjorde vi kap. 23 og 24 i læreboken. 12. april gjør vi kap. 25, 26 og 27. Forelesningsnotater er lagt i Fronter.

Publisert 19. mars 2012 14:58

Forelesningen 29. mars flyttes til 28. mars kl. 10.15-12, seminarrom 233 Helga Engs hus.

Publisert 19. mars 2012 14:53

22. mars gjennomgår vi uprefigerte bevegelsesverb og prefigerte bevegelsesverb (forelesning 15 og 16 i Fronter)

Publisert 12. mars 2012 12:34

Resultatet på kvalifiseringsoppgaven blir sendt hver enkelt på mail senest 19. mars.

Publisert 7. mars 2012 16:41

NB: DET BLIR INGEN UNDERVISNING 8. MARS (ÅPEN DAG VED UNIV).

Publisert 7. mars 2012 13:15

15. mars gjennomgår vi 12. Adjektiv gruppe 2 og 3 og 13. Komparasjon av adjektiv (kap 29 og 30 i læreboken). Vi gjør deretter 14. Aspektpardannelse (kap. 22 i læreboken) og 15. Uprefigerte bevegelsesverb (kap. 33 i læreboken).

Publisert 29. feb. 2012 12:15

Vi gjennomfører nå en midtveisevaluering av RUS1101 og RUS1102. I undervisningsmappen i fronter finner dere nå en mappe Evaluering. Vi håper dere kan ta dere tid til å svare på de 7 spørsmålene om emnet der.

Publisert 13. feb. 2012 10:20

16. februar gjennomgår vi ordstilling, samt så mye vi rekker av substantivenes deklinasjoner - 1. deklinasjon, 2. deklinasjon osv. Forelesningsmaterialet er lagt i Fronter.

Publisert 9. feb. 2012 15:57

Kvalifiseringsoppgaven som alle må levere før 3. mars er nå lagt i undervisningsmappen i Fronter og på denne siden.

Publisert 3. feb. 2012 12:56

Høstsemester 2012. Viktig melding angående delstudier i St. Petersburg. Studenter som skal på utveksling til St. Petersburg i høstsemesteret 2012 må søke i søknadsweb innen 15. februar 2012. Studieoppholder i St. Petersburg er ikke obligatorisk men det anbefales på det sterkeste. Vår utvekslingsavtale heter: 6227 Russland (B) Voenmekh Baltic State Technical University (ILOS) 1 sem. Denne søknad er ikke bindende og søkerne skal få en betinget plass før 1. mars i påvente av sensur i juni måned. Det kreves bestått eksamen i RUS1101 og RUS1102 og ikke bestått eksamen i ett av de to emnene betyr at oppholder blir trukket. Vær oppmerksom på at det norske pass skal være gyldig til sommeren 2013. Studieoppholdet varer i tre måneder: fra 15. september til 15. desember. Det er laget en pakke for dere fullt studium på tilsammen 30 sp. Det er tre emner: to språklige og ett områdeemne. Disse studiene blir godkjent som en del av bachelorgrade...

Publisert 2. feb. 2012 14:09

9. februar gjennomgår indirekte tale og relativ tid, konjunktiv og ordstilling. Forelesningsnotater er lagt i fronter.

Publisert 23. jan. 2012 13:24

Kvalifiseringsoppgaven i RUS1101 gjøres skriftlig hjemme og leveres innen fredag 2. mars. Oppgaveteksten legges ut i begynnelsen av februar.

Publisert 18. jan. 2012 21:31

Jeg har lagt forelesningsnotater til første forelesning, 01. Partisipper og passis, i undervisningsmappen i Fronter.

Publisert 14. des. 2011 20:07

Jeg har lagt læreboken i emnet i undervisningsmappen i Fronter. Vi starter første undervisningstime med kap. 1 i boken. Du MÅ forberede seg godt på dette stoffet FØR forelesningene, da dette kanskje er det vanskeligste kapittelet i hele pensum.