Pensum/læringskrav

1. Nordenstam, Trond Gunnar: Azbuka 2, Lærebok i russisk (utgave 2016).

2. Det materialet som gjennomgås, deles ut og/eller legges i læringsplattformen Canvas.

Publisert 3. des. 2018 13:32 - Sist endret 3. des. 2018 13:32