Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS1120 - Høst 2003

Eksamen 17/12-03: Eilert Sundts lesesal, del F, 09.00-13.00.

27. nov. 2003 01:00

Emnet Rus 2120 Grammatikk og oversettelse II (10 stp), som bygger på Rus 1120, tilbys ekstraordinært vårsemesteret 2004.

1. okt. 2003 02:00

På grunn av stort antall studenter må innlevering av oversettelse nå skje senest mandag kl. 15.00.

11. sep. 2003 02:00