Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS1121 - Vår 2005

Resultatene for eksamen 1121 og 1121S er nå lagt ut i 10. etg. NT. I en viss utstrekning kan jeg oppgi enkeltresultater på e-mail hvis noen har vanskelig for å komme på Blindern i dag.

10. juni 2005 11:53

NB! Et par mindre endringer er gjort i planen for muntlig eksaminering. Endringene berører noen av kandidatene som skal opp mandag. Sjekk planen her

Kandidatene må selv "regne ut" når de kan bli kalt inn, og sørge for å være tilgjengelige i god tid.

23. mai 2005 17:45

NB! Studenter på RUS1121S (St. Petersburg) må ta kontakt for å ta kopi av 17 sider med russiske vitser eller kopiere av medstudenter(erstatter "ambassadeteksten"). St.Petersburgstudenter som har arbeidet med ambassadeteksten, kan beholde denne på pensum, men vil da selvsagt kunne "trekke" denne på eksamen.

2. mai 2005 02:00