Semesterside for RUS1310 - Vår 2008

Viktig melding ang. Delstudier i St. Petersburg, høsten 2008! Studenter som har planer om å studere i St. Petersburg (3 mnd.) må søke i Søknadsweb innen 15. februar. Vår avtale heter: 6765 Russland (B) Bilateral St. Petersburg State University (ILOS) 1 semester. Påmeldingen er ikke bindende. Forkunnskapskrav er: bestått eksamen i RUS1120 og enten RUS1121 eller RUS1310. EAS-programstudenter som velger områdeemne i St. Pb. må ha bestått enten RUS1501 eller RUS1503. Mer informasjon kommer senere og vi skal holde minst to informasjonsmøter for utreisende studenter. Alle deres pass må være gyldige til sommeren 2009.

1. feb. 2008 15:24

Første undervisningstime tirsdag 15.01 vil jeg holde en forelesning om Aleksandr Pusjkin. Forbered diktet "Ja vas ljubil".

I det videre vil jeg først gjennomgå lyrikkpensumet, deretter prosastykkene og til slutt dramaet "Tri sestry" AJM

8. jan. 2008 11:22