Semesterside for RUS1310 - Vår 2012

KLASSEROMSEKSAMEN "OPPSAMLINGSHEAT" FOR DEM SOM VAR FORHINDRET FRA Å MØTE 29. MAI:

TID: Torsdag 7. juni. 10.15-12

STED: rom 9 PAM

30. mai 2012 16:12

På Fronter, seminarsiden, har jeg nå lagt ut oppgavetekst til annen mappeinnlevering og en fellesvurdering av første mappeinnlevering.

Annen mappeinnlevering er samtidig endelig mappeinnlevering, som også skal inneholde en forbedret versjon av første mappeinnlevering.

En håndfull kandidater har meddelt at de ikke greier klasseromseksamen 29. mai. Det vil derfor bli satt dato for "oppsamlingsheat" om kort tid.

23. mai 2012 15:22

KLASSEROMSEKSAMEN RUS1310 Tid: 29. mai kl. 10.15-12.00 Sted: PAM seminarrom 15. Dersom noen har problemer med dette tidspunktet pga. kollisjon med andre eksamener, gi meg beskjed om dette per e-post så snart som mulig.

Audun

11. mai 2012 14:06