Semesterside for RUS1310 - Vår 2013

Husk klasseromseksamen mandag 13.05 kl. 10.15-12.00 i seminarrom 706. Viser ellers til info under "Meldinger" på Fronter.

8. mai 2013 09:14

Invitasjon til infomøte for russisk for deg som er bachelorstudent i 2. semester.

Vi vil holde et informasjonsmøte om ditt videre studieløp. Du får vite mer om valg av fordypning, støttefag (40-gruppe), om frie emner og  muligheter for masterstudier. Det blir også informasjon om Delstudier i St. Petersburg for deg som skal reise ut i høstsemesteret 2013. Det er både  undervisningsleder og koordinator for russisk som vil holde møtet, og du vil kunne får svar på spørsmål du måtte ha.

Møtet holdes tirsdag 9. april kl. 12.15 i sem.rom 11 PAM. Vi forventer at du møter, men hvis du skulle være forhindret kan vi avtale en annen tid for veiledning på mitt kontor.

Vennlig hilsen
Svetlana Danielsen
Studiekonsulent

2. apr. 2013 15:22