Semesterside for RUS2101 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

FØRSTE TIME I RUS2101 H2016 ER UTSATT TIL TIRSDAG 30. AUGUST. 30. august møtes vi samme sted til samme klokkeslett - seminarrom 141 i Georg Morgenstiernes hus kl. 14:15-16. Den detaljerte undervisningsplanen i Fronter oppdateres snart.

22. aug. 2016 09:05

Detaljert timeplan med noen viktige beskjeder (blant annet om kvalifiseringsoppgaven + lekse til de seks første forelesningene), et oppgavehefte samt Haraldssons kompendium er nå lagt ut i mappen Arkiv i fellesrommet i Fronter. Vi møtes til første time tirsdag 23. august kl. 14:15-16:00 i seminarrom 141 i Georg Morgenstiernes hus.

 

15. aug. 2016 12:23

Vi er så heldige at vi høstsemesteret 2016 kan tilby en ekstra dobbelttime undervisning i russisk for RUS2101 og RUS2102 (felles undervisning). Hovedvekten vil legges på praktisk russisk språkbeherskelse, som er av avgjørende betydning for begge de to emnene. Vi håper du vil benytte deg av dette tilbudet.

15. juni 2016 13:20