Ekstra seminarundervisning i praktisk russisk

Vi er så heldige at vi høstsemesteret 2016 kan tilby en ekstra dobbelttime undervisning i russisk for RUS2101 og RUS2102 (felles undervisning). Hovedvekten vil legges på praktisk russisk språkbeherskelse, som er av avgjørende betydning for begge de to emnene. Vi håper du vil benytte deg av dette tilbudet.

Publisert 15. juni 2016 13:20 - Sist endret 15. juni 2016 13:20