Semesterside for RUS2104 - Vår 2018

Hei, det blir ingen undervisning onsdagen, 4. april. Det blir lesedag istedet. Dere kan jobbe på egen hånd. Hilsen Margarita

24. feb. 2018 11:14

Jeg har lagt oppgavene dere skal gjøre til 25. januar i mappen Ukeoppgaver torsdag 12.15-15 (i Arkivmappen) i Fronter.

18. jan. 2018 14:58

Kjære studenter på RUS2104!

Vi er glade for at dere har valgt å ta RUS2104 dette semesteret, et nytt og spennende emne med hovedfokus på praktisk skriftlig og muntlig russisk. I emnet skal vi jobbe med tradisjonelle oversettelsesøvelser, men vi skal også ha praktiske tolkeøvelser, jobbe med lytteprøver, skrive powerpointer på russisk og mye mer. Mer informasjon vil vi gi på de første undervisningstimene.
Undervisningen starter onsdag 17/1. På seminaret på onsdag skal vi ha en generell innføring i oversettelsesteori, samt at vi sammen skal jobbe med en praktisk oversettelsesøvelse. Dere trenger ikke forberede dere spesielt til denne timen.

Til seminaret på torsdag ber jeg dere ta med pensumboken "Ikke bare-bare. En liten bok om å oversette til russisk" av Tore Nesset. Dere får kjøpt boken på Akademika her på Blindern. Dere trenger ikke forberede noe spesielt, men det er fint om dere blar litt i og gjør dere kjent med boken.

Vi ønsker dere...

12. jan. 2018 11:40