Dette emnet er nedlagt

RUS2121 – Praktisk russisk og tekstlesning II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir øvelse i praktisk muntlig russisk.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne lese og forstå autentiske russiske tekster om temaer fra dagliglivet. De skal kunne føre samtaler på russisk om dagligdagse og litt mer abstrakte problemstillinger. Temaer som blir berørt er eventuelle forskjeller mellom russere og nordmenn, russisk skikk og bruk, russisk samfunnsliv, skole og studier, arbeid, hus og hjem.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Dette emnet har ingen regulær undervisning og må tas som selvstudium. Det gis veiledning og oppfølging ved emneansvarlig lærer.

Det er lagt opp til at tilsvarende kurs kan du ta som delstudium i St. Petersburg. Ta kontakt med studiekonsulent.

Eksamen

Studenter som ikke kan reise til St. Petersburg kan avlegge muntlig eksamen hjemme i Oslo.

Eksamen består av følgende deler: 1) Lesning av en ukjent uaksentuert russisk tekst. 2) Oversettelse av den leste teksten til norsk. 3) Samtale på russisk om et emne fra pensum. Ved vurderingen teller de tre delene likt. Stryk på en av delene vil kunne medføre stryk på eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk/russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Dette emnet er foreslått nedlagt og videreføres under en ny emnekode. Siste gang høst 2009.

Eksamen

Høst 2009