Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS2121S - Høst 2007

Alt pensummateriale finnes nå i Akademika (også Мы похожи, но мы разные), så om du ikke har gjort det enda: Gå og kjøp - og begynn å les!

6. aug. 2007 14:06

Det er nå opprettet fronterrom for emnet. Der finner du pensumforelesningene i fonetikk.

5. aug. 2007 19:24

Nå begynner allerede nytt studiesemester å nærme seg og jeg håper du har lest riktig mye russisk tekst i sommer. Hvis ikke, må du ta deg sammen! Husk nå kommer alle forelesninger til å være på russisk og det er ingen nåde! Pensumkompendiene i RUS2120, 2121, 2122 er nå ferdigtrykt og til salgs i kopiutsalget i Akademika. Jeg anbefaler STERK at du tar til med å lese pensum så raskt som mulig. Da vil du få bedre tid til å hygge deg i St. Petersburg. For deg som tar alle de tre ovennevnte emnene, anbefaler jeg at du starter med fonetikkpensum i RUS2121. Forelesningene som nå er lagt ut på emnesiden (de vil bli flyttet til Fronter så snart fronterrom er opprettet) gir instruksjoner til hvordan du kan lese og (forhåpentligvis) oppklarende kommentarer til stoffet. Om du også skal ta 2122, anbefaler jeg at du fortsetter med pensumkompendiet i fonologi etter at du er ferdig med fonetikken i 2121. Forelesningene i fonologi blir klare i løpet av et par dager. Deretter kan du starte...

11. juli 2007 18:36