Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS2122 - Høst 2007

Siden fasiten til Pulkina, Zakhava-Nekrasova sannsynligvis ikke kommer til bokhandelen på en god stund, vil den bli lagt ut i Fronter i løpet av morgendagen.

5. sep. 2007 14:07

Pensumlitteraturen finnes nå i Akademika.

6. aug. 2007 15:51

Det er nå opprettet fronterrom for emnet. Der finner du pensumforelesningene i fonologi.

5. aug. 2007 19:24