Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RUS2122 - Høst 2009

Velkommen til visning av 10 russiske filmer, tekstet til engelsk! Filmseminaret starter på onsdag 2. september kl. 18.15- 20.30 i Ragnar Frischs auditorium (gamle Ullevål kino, ved Johan Colletts plass, trikkesløyfen). Oversikten over russiske filmer finnes på semestersiden for RUS1503, H/09. Kontaktperson er Petter Eide: petteei@student.hf.uio.no.

26. aug. 2009 15:53

Pensummateriale og tidligere eksamensoppgaver er nå lagt ut i Fronter.

8. aug. 2009 13:24